top of page

Svenska Produkter

• Svenska produkter utvecklade specifikt för svenskt klimat

• Unikt montagesystem designat av Windon och tillverkas för Windon på Tranås Mekaniska (Sapa)

• Gynnar svenskt näringsliv då pengar inte försvinner ut ur landet genom utländska produkter

• Installation och inkoppling utförs av behörig personal

• Lättåtkomlig support

• Självrengörande paneler (etsat glas), du slipper rengöra dom 1 gång per år som på dom traditionella med coatad glasyta

• Frostsprängnings säkrade aluminiumprofiler

• Kopplingsboxar som är lödda/svetsade, undermålliga kopplingsboxar är det absolut största problemet idag då nästan alla använder sig av klämkopplingar, detta har vi tagit bort och vi löder/svetsar alltid våra kopplingsboxar.

• Etsat glas 8-10% mer kilowattimmar på årsbasis kontra en med coatat glas, i vissa fall ända upp till 25%.

Kvalitet ger lönsamhet!


En bra solpanel ska klara påverkan från vårt tuffa nordiska klimat. Solceller, tillbehör och utrustning ska tåla hård vind, tung snö, regn, salter föroreningar och inte minst solens starka UV-ljus. Detta ska anläggningen klara i många år för att få ut så mycket lönsamhet som möjligt under sin livstid. Många nämner ofta att just deras produkter är dom bästa, men vi vet skillnaderna, just därför har vi valt att enbart jobba med Windons produkter
Materialvalet i en panel och en växelriktare är med andra ord A & O om anläggningen skall klara av att hålla i minst 30år

 

Läs gärna mer om våra unika produkter i respektive produktblad

bottom of page